ปฐมวัย

นางสาวจิตรี ผู้ธนดี

หัวหน้าปฐมวัย

นายชโลธร โสมหิรัญ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสุจิตรา ศรีวิเชียร
พี่เลี้ยงอนุบาล 2

นางสุภาภรณ์ สุ่ยขุนทด
พี่เลี้ยงอนุบาล 1

น.ส.ลัญช์นิฏาศ์ สมประสงค์
พี่เลี้ยงอนุบาล 2