ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดวิเศษการเปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 –   ประถมศึกษาปีที่ 6   
ตั้งอยู่เลขที่  42/3    ถนน วังหลัง   แขวงศิริราช   เขตบางกอกน้อย 
โทรศัพท์ 02-4123193  โทรสาร 02-4123193  
e-Mail Wadwisetkan_bkk@hotmail.co.th 
Website 
 
http://watwisetkarnschool.ac.th